Ange hästens kompletta namn enligt hästens pass.
Ange ett av hästens individnr: ID-nr/Registeringsnr. eller UELN-nr.
Ange hästens försäkringsnr. (endast vid försäkringsärende)

För energiåtervinning/destruktion av häst välj något av alternativen nedan

100 - Häst över 250 kg (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

105 - Sto över 250 kg m föl (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

110 - Häst under 250 kg (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

115 - Sto under 250 kg m föl (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

120 - Föl max 100 kg (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

4 - Avlivning häst utan hämtning

 st

För kremering av häst välj något av alternativen nedan

125 - Sepkrem Sto under 250kg m. föl

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

130 - Separat krem. häst över 250 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

135 - Sepkrem Sto över 250 kg m. föl

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

140 - Separat krem. häst under 250kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

145 - Separat krem. föl max 100 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

150 - Samkrem. häst över 250 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

155 - Samkrem Sto över 250 kg m. föl

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

160 - Samkrem. häst under 250 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

165 - Samkremering föl max 100 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

170 - Samkrem Sto under 250kg m. föl

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info