För energiåtervinning/destruktion av häst välj något av alternativen nedan

100 - Häst över 250 kg (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

110 - Häst under 250 kg (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

120 - Föl max 100 kg (kat.1)

 st
st

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

4 - Avlivning häst utan hämtning

 st

För kremering av häst välj något av alternativen nedan

130 - Separat krem. häst över 250 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

140 - Separat krem. häst under 250kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

145 - Sep kremering föl

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

150 - Samkrem. häst över 250 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

160 - Samkrem. häst under 250 kg

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info

165 - Samkremering föl

1 st
Jag vill ha aska tillbaka

OBS. Krävs att veterinär mailar/faxar remiss till mottagande laboratorium
Mer info